La Plataforma en Defensa de les Pensions i els Drets de la Gent Gran de Manresa considera que l’Ajuntament de Manresa hauria de tenir un paper important en la fusió de Sant Andreu Salut i la residència Mont Blanc, i que amb la seva implicació i col·laboració, contribueixi a que sigui un instrument fonamental per desenvolupar les polítiques públiques d’atenció a l’envelliment i la dependència.

Per això, reclamarem als representants de les administracions que formin part del patronat del nou ens que vetllin decididament per avançar en la millora dels serveis públics per a la gent gran.

Per a la plataforma la fusió entre la Fundació Sant Andreu Salut i la Fundació Residència Montblanc convertirà a l’ens resultant de la fusió en un operador estratègic a la Catalunya Central, dins de l’àmbit de l’atenció sociosanitària i de la gestió d’equipaments residencials per a la gent gran, que tindrà una important capacitat financera, de gestió i també d’influència en la configuració futura dels serveis assistencials a la gent gran.

A la Plataforma en Defensa de les Pensions i dels Drets de la Gent Gran de Manresa observa amb preocupació com l’àmbit dels serveis a la gent gran està sent objecte d’un progressiu procés de privatització i mercantilització.

La manca d’oferta pública suficient, te com a conseqüència que cada cop hagi en el mercat més iniciatives privades pensades per convertir en negoci allò que hauríem de ser, majoritàriament, serveis públics.

Es per això que considera que aquesta fusió anunciada entre les dues fundacions esmentades hauria de ser una oportunitat per refermar la vocació de servei públic del nou ens i no al contrari. Espera que el resultat final d’aquesta procés sigui un augment del nombre de serveis i places residencials amb finançament públic a disposició de la ciutat, així com també l’increment dels llocs de treball -en cap cas hauria de ser una excusa per rescindir o no renovar contractes de treball- i una aposta clara per la innovació, la qualitat en els serveis i el reconeixement i millora de les condicions dels professionals.

El pronunciament de la plataforma e sprodueix dies després de signar amb l'Ajuntament un acord per millorar l'atenció a un col·lectiu que suposa més del 20% de la població de la ciutat i que inclou, entre altres mesures, un increment de cent mil euros per oferir més atenció domiciliària i servei de telealarmes.

Concretament són 80.000 euros enguany -equivalent a 4.000 hores més- i un augment sostingut els pròxims anys de com a mínim 40.000 euros (2.000 hores) d'atenció domiciliària. I 18.000 euros més per eixugar la llista d'espera de 91 persones que han demanat servei de teleassistència, i que s'afegiran a les més de 1.900 que ja el tenen. També es contractarà una persona més per a l'Equip Professional de Treball Social per la Dependència i Discapacitat.

L'acord signat també estableix que l'Ajuntament portarà a terme gestions perquè la Generalitat pso a concurs trenta places més concertades amb les residències. Pel que fa a la residència que es construirà al barri del Xup, es deixa per escrit que disposarà d'un mínim de 60 places concertades.

L'Ajuntament es compromet a no eliminar les setze places municipals que hi ha a la residència Sant Andreu, després del tancament de la residència municipal Catalunya, mentre no hi hagi un increment important de les places concertades per part de la Generalitat. A més, abans de finalitzar el 2021 s'ha d'haver potat a terme un estudi per a la possible promoció de nous habitatges amb serveis o tutelats o bé la millora dels existents a la Mion. Complementàriament, l'Ajuntament analitzarà les possibilitats de fer habitatges amb serveis.

Es portarà a terme una tasca de difusió per tal de donar a conèixer el programa xec-servei de suport a persones soles o amb dificultats pe fer les activitats de la vida diària. El pressupost, de 85.000 euros, en anys anteriors no s'ha esgotat i, si calgués, s'ampliaria la partida.

També s'impulsarà un banc d'ajudes tècniques, en col·laboració amb la Generalitat, per fer-lo efectiu durant el 2021.