Manresa serà més blanca de nit. El regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili, va anunciar ahir una inversió d'1,2 milions d'euros per passar 3.722 punts de llum groga (vapor de sodi) a blanca (led) en 150 car-rers en cinc mesos.

A la ciutat ja hi ha indrets amb tecnologia led, però aquesta serà la primera gran operació de desplegament a la ciutat de llum blanca després d'anys de predominança de la llum groga.

Es tracta d'una operació que s'havia d'haver realitzat el 2018, però que va topar amb dificultats.

Va ser presentada el 26 d'abril del 2018 per ser executada aquell mateix any, però l'operació va ser impugnada.

L'empresa que va presentar la millor oferta no va ser capaç d'acreditar la qualitat de les lluminàries que proposava, per la qual cosa va ser exclosa del procés. Aquesta exclusió va ser impugnada al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, que va acabar donant la raó a l'Ajuntament.

Els 1,2 milions provenen d'un préstec, sense interessos ni comissions, de l'Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía. A les bases de l'ajuda de l'IDAE es defineixen uns nivells de qualitat mínims que han de complir les lluminàries, i que cal justificar amb certificats. L'actual licitació del canvi de lluminàries no proposava fabricants concrets, sinó que valora la qualitat lumínica obtinguda amb la instal·lació de lluminàries de prova per contrastar resultats.