90 m2

Si els habitatges protegits es destinen a famílies nombroses, la superfície màxima és de 120 m², i de 100 m² si són per a persones amb discapacitat.