L'Ajuntament no tramitarà nous procediments de cobrament en via executiva ni noves ordres d'embargament fins passada la crisi del coronavirus. Els terminis de la resta de liquidacions han quedat suspesos. Dintre del paquet de mesures per atenuar els efectes econòmics del coronavirus, als establiments que ja havien pagat la taxa de terrasses se'ls retornarà la part proporcional pels dies que han hagut d'estar tancats.

També s'obrirà una línia d'ajuts per compensar la taxa de recollida d'escombraries comercials pels dies que els establiments hagin hagut de tancar. Caldrà una sol·licitud prèvia per part de l'establiment. S'escurçarà el termini de pagament als autònoms i empreses que són proveïdors de l'Ajuntament de Manresa. I s'ajornarà el termini de retorn dels microcrèdits que l'Ajuntament de Manresa concedeix per afavorir la creació d'empreses.

Una altra línia d'actuació són les mesures d'ajut al lloguer amb l'ajornament dels lloguers que cobra l'empresa municipal Forum. Forum ajornarà el cobrament dels lloguers socials i assequibles dels 321 habitatges que gestiona, així com dels seus locals comercials. Per optar a aquesta mesura caldrà una sol·licitud prèvia, i l'ajornament es farà per un termini màxim de 18 mesos i sense interessos.

En aquesta línia, l'Ajuntament de Manresa demana als propietaris que tenen habitatges i locals comercials en règim de lloguer que col·laborin per superar les conseqüències econòmiques de la crisi del coronavirus i que valorin el fet de no prioritzar el guany econòmic al davant de la cohesió social de la ciutat.

Llars d'infants i conservatori

Se suspenen temporalment les quotes de les llars d'infants, Conservatori Municipal de Música i Escola d'Art. Les famílies no hauran de pagar les quotes d'aquests tres serveis educatius municipals mentre continuï interrompuda la seva activitat.

Fa una setmana, l'Ajuntament de Manresa va decidir suspendre l'activitat laboral del seu personal i ha decretat serveis mínims. El personal funcionari o laboral pot treballar des de casa, si té possibilitats tècniques de fer-ho. Per als empleats públics que han de prestar serveis s'han habilitat mesures de reorganització interna com el règim de torns, la fixació d'horaris especials o la prestació de serveis en la modalitat de teletreball en funció de les tasques a realitzar i dels mitjans tècnics disponibles.