Després que el passat 11 de maig se signés el Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de la ciutat per part de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa, s’han començat a realitzar les reunions pertinents per tal de desenvolupar les propostes que l’han de configurar. Fins ara s’han realitzat tres reunions de les comissions de territori, tres de la de drets i serveis a les persones i també tres de les àrees de desenvolupament local i serveis generals.

En el si d’aquestes reunions s’han exposat les mesures ja realitzades per l’equip de govern, tant aquelles prèvies a la signatura del Pla, com aquelles que estaven en camí i que s’han acabat duent a terme posteriorment. També aquelles que, com a equip de govern, s’estan treballant i es tenen previstes a curt i mitjà termini.

Segons ha explicat en un comunicat Fem Manresa, està participant activament d’aquestes reunions, a on compta poder anar desgranant la major part de la seixantena de propostes que tenen actualment. L’objectiu principal de les mesures que plantegen és millorar la qualitat de vida de les manresanes assegurant, en primer lloc, cobrir les necessitats bàsiques de totes elles per poder viure dignament.

Com ja va expressar Roser Alegre, portaveu del grup el mateix 11 de maig a la signatura del Pacte, “aquesta situació l’hem de veure com una oportunitat per repensar les prioritats de les polítiques d’aquest Ajuntament, i reorientar-les tenint en compte les necessitats essencials de les manresanes”. Així, també destaquen la necessitat que la informació sobre les ajudes, serveis i mesures que dugui a terme pròximament l’Ajuntament arribin a tot el conjunt de la població, perquè “la gestió d’aquesta crisi ha de passar per disminuir les desigualtats entre manresanes i manresans, no per fer-les encara més grans”.

Algunes mesures concretes que s’han exposat, pel que fa a polítiques socials, aposten per seguir treballant per fer arribar tots els subministraments a les llars de la ciutat, així com assegurar un habitatge digne per a totes les famílies i ampliar el servei de beques menjador durant els mesos d’estiu no lectius. Pel que fa a educació, també han plantejat opcions per poder ampliar l’oferta de casals educatius, com ara augmentar-ne el nombre de places i setmanes, així com poder-los mantenir durant el proper curs escolar.

Pel que fa a l’espai públic, Fem Manresa ha plantejat propostes que donin prioritat màxima als vianants i que places i carrers siguin espais amb dinamisme, que exerceixin de pulmons dels barris i espais de relació per a les veïnes. En relació amb això, també aposten perquè espais poliesportius dels barris, així com els patis de les escoles, puguin ser llocs a on infants i joves, sobretot, es trobin per compartir el seu temps d’oci i de lleure. En aquest sentit, per pal·liar el temps d’aïllament i solitud, també han proposat poder oferir activitats de diversa índole per a persones grans com més aviat millor.

En relació amb la part fiscal i de reactivació econòmica, la candidatura ha proposat fer una política de fiscalitat que gravi molt més les grans superfícies que al petit comerç i congelar les inversions no essencials per fer front a la crisi, en particular destinant tot el superàvit, romanents de tresoreria i fons de contingència disponibles a polítiques socials, "una mesura que ja s’ha desestimat per part de l’equip de govern", asseguren.

En el mateix sentit, han proposat un paquet de mesures enfocades a una fiscalitat més justa i redistributiva, per tal d’assegurar que qui més tingui, més aporti. Aquestes propostes van des de la bonificació del 50% en l’IAE per a la creació de llocs de treball amb contracte indefinit, que tinguin en compte l’equitat de gènere, de contractació de persones amb limitacions funcionals, de persones de més de 50 anys i/o d’aturats de llarga durada, fins a garantir que els pisos desocupats propietat de la banca, empreses o grans tenidors tinguin un recàrrec de fins al 50% de la quota líquida de l’IBI, entre d’altres.

Enquesta massiva a la població

En l'àmbit de la mateixa administració, aposten per realitzar una enquesta massiva a la població de Manresa per conèixer de primera mà com ha incidit la crisi derivada de la covid-19 en tots els àmbits i com afrontar de forma col·lectiva els reptes de futurs que comportarà. Proposen també la creació d’una oficina d’assessorament per a la crisi de la Covid-19, servint com a punt de canalització de tota la informació generada tant des de les administracions locals i supramunicipals, la Generalitat o l’Estat Espanyol.

Fem Manresa espera que en els propers dies es convoqui la primera taula de seguiment del Pla, per tal de poder exposar al teixit social, cultural i econòmic de la ciutat les mesures plantejades i poder escoltar també les seves demandes i suggeriments.