La Fundació Althaia de Manresa ha posat en marxa un projecte en el sistema públic de salut català que facilita l'accés virtual a les imatges clíniques dels pacients que formen part del seu historial mèdic.

Fins per tenir radiografies, mamografies, TAC o ressonàncies magnètiques s'havia de sol·licitar una còpia, que es facilitava en suport CD o DVD. A partir d'ara un sistema desenvolupat per la institució permet consultar-les de forma telemàtica.

El projecte d'imatge clínica digital d'Althaia, que és pioner en el sistema públic de salut català, es va concebre i desenvolupar abans de la crisi de la covid-19. Pren més sentit que mai ja que apropa la institució als usuaris alhora que evita que s'hagin de desplaçar a l'hospital.

A més a més, segons la Fundació Althaia, repercuteix positivament en el medi ambient, suposa un estalvi econòmic al mateix temps que optimitza i fa més eficient la tasca dels professionals.

Aquesta nova eina carrega les imatges directament des dels servidors d'Althaia, sense passar per sistemes externs, fet que garanteix la seguretat i privacitat de la documentació.

Les imatges mèdiques es publiquen en la història clínica compartida de Catalunya (HC3), sistema que utilitzen els professionals per consultar aquest tipus d'informació, però no es visualitzen a La Meva Salut (LMS), de manera que els pacients no hi tenen accés. Tot i això, hi ha situacions diverses en què els usuaris necessiten disposar d'aquestes imatges, per exemple quan han d'acudir a especialistes o professionals de centres no inclosos en la xarxa pública catalana i, per tant, sense accés a l'HC3.

Fins ara, per accedir-hi s'havia de fer la sol·licitud al Servei de Documentació i Informació Clínica d'Althaia, que en preparava una còpia. Un procés que majoritàriament s'havia de fer presencialment per una qüestió de protecció de dades. L'any 2019 es van lliurar més de 3.200 CD i DVD amb imatges mèdiques.

Amb el nou projecte, ja no cal que els usuaris demanin una còpia d'aquesta informació ni que s'hagin de desplaçar per aconseguir-la. A partir d'ara, cada prova que vagi associada a una imatge clínica té un número de referència que apareix de forma automàtica en l'informe de la prova. Un informe que el pacient pot consultar sempre a través de La Meva Salut o bé pot sol·licitar a Documentació i Informació Clínica, on també s'haurà d'adreçar si la prova no disposa d'informe.

Per accedir a les imatges de la prova, només cal disposar d'un ordinador i entrar a un portal, accessible des de la portada de la pàgina web d'Althaia. Una vegada a dins, per visualitzar les imatges, s'ha d'introduir el número de referència concret de cada una de les proves.

El projecte d'imatge mèdica digital és una proposta dels professionals del servei Documentació i Informació Clínica de la institució. S'ha desenvolupat conjuntament entre el departament de Transformació digital, sistemes d'informació i TIC i Documentació i Informació Clínica i s'ha vehiculat a partir del recent creat Comitè d'Innovació Digital d'Althaia.

Beneficis del nou sistema

Segons la Fundació Althaia les còpies en CD i DVD tenen diferents inconvenients, com poden ser incidències informàtiques a l'hora de gravar les imatges i el fet que molts ordinadors no disposen actualment de disquetera CD/DVD, a més dels possibles problemes de lectura. Cal tenir en compte també que el temps de gravació és sovint llarg, pot anar des dels cinc minuts per gravar tres radiografies fins a mitja hora per a una ressonància magnètica de mama.

A més de facilitar l'accés a aquesta informació, la posada en marxa d'aquest sistema estalvia el desplaçament i l'espera dels usuaris, que ja no s'han de traslladar presencialment al servei de Documentació i Informació Clínica, ubicat a Sant Joan de Déu, per obtenir les seves imatges mèdiques.

L'únic requisit és que aquestes persones estiguin donades d'alta a La Meva Salut o disposin de signatura electrònica per poder acreditar la seva identitat.

La crisi del coronavirus ha posat de manifest la importància de tenir habilitats canals no presencials, ja siguin telefònics o telemàtics com és aquest cas, que faciliten la relació entre els usuaris i la institució, segons la fundació sanitària. També repercuteix positivament en el medi ambient ja que es prescindeix dels CD i DVD.