Marc Aloy ha presidit el seu primer ple com alcalde de Manresa al saló de sessions municipal. El plenari ha servit per donar llum verd a la reestructuració del govern i ajustar l'organigrama que comandarà l'Ajuntament fins el 2023.

El que s'ha fet ha estat donar compte de les resolucions de l'alcalde sobre la delegació d'atribucions en els tinents d'alcalde i en els regidors de l'equip de govern, modificar la composició de la junta de govern, nomenar els tinents d'alcalde i els regidors amb els canvis en la delegació de competències que pertoquen i modificar l'adscripció de membres corporatius a les comissions informatives municipals i sobre el nomenament de personal eventual.

El gruix del govern municipal no sofreix variacions, i gairebé tots els regidors i regidores tindran les mateixes delegacions que el primer any de mandat, però el govern passa de sis a vuit tinences d'alcaldia, amb l'objectiu que totes les àrees estiguin representades a la Junta de Govern, en un moment especialment crític pel fet que cal gestionar els efectes de la pandèmia del coronavirus.

En el nou organigrama presidit per l'alcalde Marc Aloy (ERC), el primer tinent d'alcalde serà Valentí Junyent (JxM), fins ara alcalde, que alhora mantindrà les funcions de regidor d'Hisenda, que ja ha ostentat aquest darrer any, i assumirà també la regidoria de Presidència, que en aquest primer tram de mandat ha recaigut en Marc Aloy.

La segona tinent d'alcalde serà Cristina Cruz (ERC); tercer, Joan Calmet (JxM); quart, David-Aaron López (ERC); cinquè, Antoni Massegú (JxM); sisena, Montserrat Clotet (ERC); setena, Núria Masgrau (JxM); i vuitena, Mariona Homs (ERC).

El govern municipal ha assegurat que el pas de sis a vuit tinents d'alcalde no implicarà un increment del cost del govern pel que fa a retribucions, ja que es farà una actualització a la baixa dels salaris de tots els membres del govern per tal que es mantingui el cost global actual.

D'altra banda, Antoni Massegú (JxM), cinquè tinent d'alcalde i regidor d'Esports, i d'Ensenyament i Universitats, serà el nou portaveu del govern municipal.