Noves indicacions d'alerta de necessitats socials a Manresa gràcies a les dades facilitades per la Fundació Germà Tomàs Canet, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. El 38% dels usuaris de les dutxes socials tenen edats compreses entre els 18 i els 25 anys.

Hi ha una bossa important de joves immigrants sense llar a la ciutat que tenen necessitats de serveis bàsics. El 70% de les persones que fan ús del servei manifesten viure en pisos ocupats i el 86% són d'origen africà.

El nombre de persones que utilitzen els serveis de la Fundació Germà Tomàs Canet per rentar-se i fer la bugada s'ha incrementat un 57% del 2018 al 2019. Durant el 2019, l'ús de les dutxes i la bugaderia social a la Llar Sant Joan de Déu va experimentar un fort creixement, ja que va passar de tenir 536 persones ateses el 2018 a 843 el 2019, un 57% més.

Pel que fa concretament a les dutxes socials, al llarg de l'any passar van funcionar 98 dies i en van fer ús 612 persones. En total, es van fer 4.423 dutxes.

De les persones usuàries, 499 eren homes, 60 dones i 53 menors d'edat. Un 88% dels usuaris són residents a Manresa, mentre que la resta són d'altres poblacions de la comarca o bé se'n desconeix el lloc de residència.

Segons la fundació, són utilitzades de mitjana per 45 persones en cadascun dels dies d'obertura que, al llarg del darrer any, va ser dos cops per setmana, durant dues hores.

Equip de voluntaris

Per donar resposta a l'increment de la demanda, des del mes de juny, el servei es va ampliar un tercer dia, de manera que està obert els dilluns i els dimecres de 4 a 6 de la tarda, i els divendres de 10 del matí a 12 del migdia.

Mentre que l'accés a les dutxes és lliure, a la bugaderia social cal accedir-hi per derivació dels serveis socials o les entitats. Durant el 2019, van utilitzar la bugaderia social 231 persones i es van fer un total de 538 bugades. La majoria de persones (un 72%) accedeix al servei a través d'un altre usuari, però també n'hi ha que són derivats pels serveis socials de l'Ajuntament de Manresa o entitats com Creu Roja i Càritas.

El servei de dutxes i bugaderia social atén les necessitats d'higiene, roba i bugaderia de qui ho necessita. Ofereix un espai agradable perquè els seus usuaris puguin rentar-se i accedir a roba neta en condicions dignes.

El servei es va posar en marxa l'any 2015. En l'atenció a les persones que hi acudeixen, hi col·labora un equip de voluntariat de la mateixa fundació, així com de la Fundació del Convent de Santa Clara.