Manresa En Comú no pot entendre que la resposta a la instància presentada a l'alcaldia el dia 16/1 demanant la seva participació en els consells sectorials i de districte, amb propostes de persones concretes per diferents consells, hagi estat denegada en relació als consells sectorials (sense fer referència en la resolució als de consells de districte), justificant la resolució únicament en raons formals, malgrat l'esperit del reglament de participació ciutadana reconeix que “totes les persones tenen dret a participar directament o mitjançant associacions i col·lectius ciutadans, en els processos de presa de decisions polítiques”.

La coordinadora dels comuns, Ana Querol, considera que no és normal que una instància presentada a l'alcaldia el dia 16/1 no hagi estat resposta fins el 3/3, en una resolució del segon tinent d'alcalde, i que aquesta no hagi estat comunicada fins el dia 22/6, deixant-los indefensos davant de la possibilitat de participar en els consells, que ja van ser renovats per al període 2019-2023 en un dictamen aprovat en el Ple del 27/2.

Manresa En Comú, malgrat no obtenir representació institucional, afirma que no ha deixat de fer treball i propostes polítiques per contribuir a la millora de les condicions de la vida de les manresanes i manresans, entre d’altres, esmenta Querol, aconseguir, al Parlament , els fons per l’ actuacions de rehabilitació i renovació i plans de cohesió del barri de Les Escodines i centre històric. Querol afirma que "si vam poder negociar aquesta millora i posar-nos d’acord, per què impedir ara que participem als Consells i hi fem aportacions?".

Per Querol, tampoc s’entén que no hi hagi resposta a la proposta que van fer al març per crear el Consell de Seguretat de la ciutat o no els hagin fet retorn de les propostes per a la re-construcció de Manresa , recollides en el document “La Manresa a la que volem tornar. Una proposta de reconstrucció social, verda i justa” , que va ser enviat tant a l’alcalde sortint, Junyent com al llavors tinent d’alcalde, Marc Aloy.

Manresa En Comú, des de sempre, ha mostrat el seu interès en participar en la gestió de la ciutat, tot i no tenir grup municipal i consideren que hi tenen dret com a representants de les 988 persones que van votar la seva candidatura.

Querol considera necessari que "el govern municipal, també tingués interès per deixar participar i que acceptés reunir-se amb les persones representants d’aquests gairebé 1.000 manresans i manresanes".