Pere Ribera Sellarès continua com a president de la Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, càrrec que ocupa des de l'any 2014.

La presentació d'una única candidatura agrupada va fer innecessària la votació i van quedar elegits directament els integrants de la candidatura presentada.

El membres de la candidatura proclamada són Màrius Comallonga Sala, Pere Gassó Ollé, Antoni Masana Llobet i Maria Montserrat Morera Perramon. La junta de govern de la Cambra de la Propietat queda completada amb els membres actuals que hi continuen: Josep Camps Genovès, Pere Ribera Sellarès, Isidre Santamaria Junyent i Rosa Maria Torras Sanjaume.

Celebrada la sessió constitutiva de la nova junta de govern, la composició va quedar de la manera següent: Pere Ribera, president; Màrius Comallonga, vicepresident; Isidre Santamaria, tresorer i comptador; Josep Camps, Pere Gassó, Antoni Masana, Maria Montserrat Morera i Rosa Maria Torras, vocals. Jordi Carreras es manté en el càrrec de secretari de la junta.

Fill d'un president anterior

Pere Ribera, advocat en exercici, va ser secretari general de Caixa Manresa fins a la seva fusió amb les caixes de Tarragona i Catalu-nya. És, per altra banda, fill del que va ser president de la Cambra de la Propietat entre els anys 1999 i 2001, Manel Ribera Firmat.