La residència de Cardona i Sant Andreu Salut han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual la fundació assistencial manresana donarà suport al centre de Cardona en totes les àrees, però especialment en l’àmbit assistencial. També donarà un suport continuat a les necessitats de la direcció de la residència cardonina.

El conveni de col·laboració arriba després que la Fundació Residència Tercera Edat Sant Jaume de Cardona sol·licités assessorament i suport durant alguns moments de la pandèmia de covid-19.

Fruit d’aquesta relació de col·laboració, les dues entitats han acostat posicions i han determinat que Sant Andreu Salut presti suport de manera continuada a la residència de Cardona.

Segons la institució manresana l’acord té més sentit que mai, ja que arriba en un moment especialment complex i incert, que afecta directament l’entorn social i de salut. Aquest fet implica necessàriament una gestió i implementació d’unes estratègies i plantejaments més creatius i amb una anàlisi de context amb un prisma diferent del que s’ha fet fins ara.

El suport

El suport que prestarà Sant Andreu Salut a la Residència Tercera Edat Sant Jaume de Cardona contempla cinc grans àrees

1. Incorporació de la direcció de la Residència Tercera Edat Sant Jaume de Cardona al Grup de Treball (GT) de les directores de l’àmbit dependència de SAS.

2. Acompanyament en els processos de suport (gestió del sistema de qualitat, participació en auditories i assessorament en la gestió de compres i proveïdors).

3. Gestió de les persones de l’organització (formació, pràctiques, etc.).

4. Servei de suport arquitectònic (assessorament arquitectònic per a possibles readaptacions d’espais).

5. Suport, assessorament i acompanyament en tots els aspectes de l’àmbit econòmic-financer. (Implementació del pla de viabilitat del centre).

Segons Sant Andreu Salut, totes aquestes línies de treball acabaran donant lloc a un gran ecosistema d’aprenentatge i coneixement viu que es desenvoluparà dins l’organització i connectarà tot l’equip, agents i persones, per aconseguir la missió de l’equipament.

La residència Tercera Edat Sant Jaume de Cardona és una institució privada que compta amb una cinquantena de places. Durant la segona onada de la pandèmia, l’Hospital de Sant Andreu ha acollit residents de la de Cardona.