Honda Maquinària, líder del mercat europeu en petita maquinària per a jardineria, agricultura, indústria i oci, ha signat un acord amb l'Escola Politècnica Superior d'Ensenyeria de Manresa (UPC Manresa) segons el qual li cedeix un motor Honda GX390UT2 durant quatre anys, a fi que el puguin utilitzar els estudiants del Grau en Enginyeria d'Automoció durant la part més pràctica dels estudis.

L'alumnat farà servir el motor per obtenir les corbes de parell, potència i consum específic en el banc de proves de motors del qual disposa el Laboratori de Motors Tèrmics de la UPC Manresa. D'aquesta forma podrà experimentar amb dades reals el comportament del motor quan està sotmès a càrregues i règims de revolucions diferents.

Es tracta d'un motor de quatre temps de gasolina, monocilíndric, de 390 cc de cilindrada.