Les dades de població de Manresa de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i de l'Ajuntament han deixat de mostrar grans divergències, en ocasions de més de vuit-centes persones.

Les darreres xifres referents a la ciutat, a data 1 de gener del 2020, són de 78.245 habitants, segons l'actualització del padró municipal, i de 78.269, segons l'INE, amb una discordança de 24 persones.

L'any passat, finalment, les dades de les dues institucions van aconseguir anar a l'una, amb una diferència de 29 persones.

Així que la confluència de dades de l'any passat no va ser flor d'un dia sinó que s'ha refermat enguany un altre cop i és d'esperar que les dades vagin de bracet també en el futur.

Es tracta d'un fet rellevant perquè els anys anteriors sovintejaven les diferències de centenars de persones.

Això pot semblar poc important, però s'ha demostrat que sí que ho és.

L'any 2015, l'INE va atribuir a Manresa menys de 75.000 habitants -mentre el padró la mantenia per sobre- i això va tenir com a conseqüència deixar de rebre 3,5 milions d'euros en transferències de l'Estat per la pèrdua de la categoria de ciutat gran durant 4 anys.

Les dades de l'Ajuntament i de la secretaria d'Estat d'Economia poden tenir petites diferències, però a Manresa havien estat de més de vuit-centes persones i, sovint, de centenars d'habitants.

Aquesta divergència continuada va contribuir a generar el marc confós que va propiciar la pèrdua de la categoria de gran ciutat per pocs habitants quan hauria estat possible prendre en consideració la situació abans per mirar de posar-hi remei. En l'actual mandat, Manresa ha recuperat la categoria de ciutat gran.