La Fundació Althaia de Manresa ha tractat, en els darrers cinc anys, un total de 540 pacients amb hepatitis C crònica. Des que el 2014 es van començar a administrar els nous fàrmacs antivirals contra la infecció a l'hospital de Manresa, la taxa de pacients que superen la malaltia ha anat a l'alça. Segons la mateixa fundació, tant els 76 pacients que es van tractar el 2018 com els 66 que ho van fer el 2019 es van curar. Aquest tractament consisteix en antivirals d'acció directa, fàrmacs que actuen de manera específica sobre alguna de les fases del cicle del virus i trenquen la seva cadena de reproducció. Així s'aconsegueixen, en entre 8 o 12 setmanes, taxes d'eficàcia de curació molt elevades i amb uns efectes secundaris molt reduïts.

Fins al 2014 aquesta infecció es tractava amb interferó i ribavirina. El tractament implicava l'administració subcutània de l'interferó, requerint un temps llarg de tractament, que comportava molts efectes secundaris i tenia unes taxes de curació baixes, al voltant del 50%, aproximadament.