Les persones que volen adoptar un gos de les races potencialment perilloses ho tenen molt difícil. La llei 50/1999, de 23 de desembre i el decret que la desenvolupa, obliga els propietaris a disposar d'una sèrie de requisits que estigmatitza aquestes races, incidint en l'abandonament i el col·lapse de refugis i protectores.

Actualment, els tres refugis que gestiona SpAm (Societat Protectora d'Animals de Mataró) acullen 225 gossos, dels quals 109 són GPP (48,5%). Es calcula que cada mes entren en aquests refugis una mitjana de 13,3 gossos de qualsevol d'aquestes races. L'any 2018, se'n van acollir un total de 160, dels quals encara no han estat adoptats 26 (16,25%); 77 van ser adoptats (48,12%); 55 van ser retornats als seus propietaris (34,37%) i dos van ser baixa (1,25%) per indicació veterinària.

Per tal d'impulsar l'adopció d'aquests animals es crea una aliança amb SegurArtic®-Catalana Occidente per fer possible la gratuïtat del primer any de l'assegurança de responsabilitat civil (que en general pot tenir un cost de 60€) per a totes les persones adoptants, en qualsevol dels tres refugis que gestiona l'entitat. Els anys següents, SegurArtic®-Catalana Occidente facilitarà l'assegurança amb preus reduïts.

La Fundació Daina i la Societat Protectora d'Animals de Mataró treballen així en la compensació de l'estigmatització que pateixen els gossos d'aquestes races facilitant amb recursos i bonificant la seva adopció a persones que estimen aquests gossos, però que els costos que imposa la llei no els ho permet fer.

Concretament, el cost d'adopció en els refugis de SpAm i Daina per aquestes races és de 10€. SpAm i Daina bonifiquen el psicotècnic; assumeixen el cost veterinari d'esterilització, identificació, vacunes i desparasització; i facilita l'adaptació del gos o gossa a la llar a través de l'equip etològic.

SpAm i Daina gestionen tres centes d'acollida a la demarcació de Barcelona:

Cal Pilé (Ctra NII Km 648,4) Mataró

Can Moret (Carretera de Sant Feliu, km.27,5 ) L'Ametlla del Vallès

CCAAC l Barcelonès (Camí dels Xiprers, s/n) Badalona.