Calders està enllestint la primera fase del projecte d'adequació turística del Parc del Puig, situat al nucli urbà, que dotarà el municipi d'una zona verda arbrada i d'un espai per a autocaravanes. En una fase posterior, que es vol abordar aquest mateix any, el projecte també preveu adequar i fer un estudi arqueològic de les restes de l'antiga masia medieval i fer un mirador panoràmic.

El projecte que s'està executant en aquest municipi del Moianès té per objectiu dotar el poble d'una àrea de servei d'autocaravanes i posar en valor el Puig de Calders com a parc urbà, amb àmplies zones d'ombra, perquè pugui esdevenir un espai de passeig, acollida turística i mirador panoràmic. El projecte té un cost d'uns 50.000 euros, finançats per la Diputació de Barcelona per a la promoció turística del municipi.

El parc del Puig està situat a la zona més elevada del casc urbà de Calders, «en un punt estratègic on es domina tot el municipi», apunta l'alcalde de Calders, Eduard Sànchez. Després de l'adequació de la zona verda i de l'àrea d'autocaravanes que s'està realitzant, en una segona fase de treballs es farà «la intervenció i l'estudi arqueològic de les restes de la masia del Puig, on queden unes parets i unes tines, per donar un valor afegit al parc», assegura. També s'adequarà un mirador.

Actualment aquest espai, de 5.500 metres quadrats, està format per un terreny erm, un espai amb les restes de l'antiga masia documentada des de l'època medieval, un antic cobert de magatzem agrícola, un dipòsit municipal d'aigües i un camí de vianants o de servei, a més d'un talús, que també s'està arranjant. El projecte d'adequació turística del Parc del Puig contempla un tractament molt lleuger, bàsicament de jardineria, en la part principal del recinte, procurant mantenir el caràcter d'espai natural.

A la zona urbanitzada com a aparcament, al límit nord del terreny, s'hi implantarà una àrea de servei per quatre autocaravanes, mitjançant la instal·lació d'un born de desguàs i proveïment d'aigua i un altre amb quatre connexions elèctriques, i una cinquena plaça amb una zona de desguàs per buidatge i neteja dels vehicles. A la part central del parc s'hi farà una plantació d'una quarantena d'arbres de manera que, en els mesos d'estiu, en tot l'àmbit del parc, hi hagi una distribució uniforme de les ombres.

El parc del Puig, on fa uns anys es va fer la urbanització de 25 parcel·les, va ser cedit a l'Ajuntament l'any 2018 en virtut del Projecte de reparcel·lació del polígon d'actuació urbanística El Puig.