La comunitat educativa de Castellterçol definirà al llarg de tot el mes de gener com ha de ser el futur institut escola quan es faci la reforma i ampliació d'aquest centre. Ho farà mitjançant un procés de participació que l'Ajuntament ha posat en marxa, els resultats del qual seran la base sobre la qual la Conselleria d'Educació de la Generalitat bastirà el projecte. La previsió és que durant el primer semestre d'aquest nou any el departament n'encarregui, liciti i adjudiqui la redacció del projecte constructiu, de manera que aquest 2021 quedi definit i encarrilat.

El que es preveu fer a Castellterçol no serà un edifici completament nou, sinó una ampliació molt significativa del que històricament ha estat el de l'escola pública de primària Ramona Calvet (que continua fent aquesta funció), de manera que s'hi puguin traslladar també els cursos de secundària, i així formin realment una unitat. Actualment, els alumnes de primer a quart d'ESO (no s'hi fa batxillerat) d'aquest centre cursen els seus estudis en uns barracons que hi ha situats en un terreny municipal distant de l'edifici de l'escola.

El que es plantejava inicialment, i és una opció que es manté oberta, és guanyar espai en alçada, amb la construcció d'un tercer pis. Però també es valorava la possibilitat d'alçar el nou espai com a edifici annex a l'actual de l'escola. De fet, una de les operacions que sí que ja s'ha portat a terme és la d'integrar el centre amb el parc del Bosc de Can Sedó, de manera que es guanyi com a pati de l'escola, que compensaria la pèrdua d'espai exterior si s'ampliés en horitzontal.

Per fer realitat aquesta ampliació, que a la pràctica suposarà disposar d'unes instal·lacions majoritàriament noves amb una reforma de 2.200 m2 i una ampliació de 940 m2, el Departament d'Educació va confirmar una partida de més de 4 milions d'euros.

L'objectiu és que el futur centre educatiu permeti compartir espais municipals «de forma bidireccional», com és el Bosquet de Can Sedó, l'Espai Jove, el pavelló, i també l'ús del pati per part dels casals i esplai.