Els clients de Movistar + poden gaudir des d'ahir de Picture in Picture (PiP), una opció que permet veure dos canals al mateix temps, un en format finestra i l'altre a pantalla completa. La posició i la mida de canal enfinestrat és fixa, i sempre es mostra a la cantonada superior dreta i sense àudio, segons informa la plataforma. A partir d'ara, l'usuari podrà triar d'entre més de 100 canals, depenent de l'oferta contractada, quins dos canals vol veure de forma simultània. Per exemple, es podran seguir dos partits de futbol al mateix temps.