La dislèxia és un trastorn de l'aprenentatge que no té res a veure amb la intel·ligència del nen. Molts pares acostumen a quedar perplexos quan els seus fills tenen un baix rendiment a l'escola i ni tan sols saben a què es deu. Existeixen certes dificultats que pateixen els nens amb dislèxia que duren tota la infància. Problemes de comprensió lectora i d'escriptura, dificultats per desenvolupar habilitats motores o conductes desinteressades en són alguns.

No obstant això, detectar la dislèxia en els nens depèn moltes vegades de l'edat que aquests tinguin. Els problemes d'aprenentatge d'un nen de 3 anys no es manifesten de la mateixa manera que els d'un nen de 10. Encara que avui dia la societat és més conscient dels problemes que comporta aquest trastorn, els nens amb dislèxia segueixen sentint-se frustrats i incompresos.

En començar el col·legi és quan els problemes dels nens amb dislèxia comencen a sortir a la llum. Aquells que la pateixen solen patir retards en el llenguatge. Això es nota especialment quan el nen comença la guarderia o al col·legi i se'ls compara amb la resta dels seus companys. Aquestes dificultats per expressar-se es manifesten en petits quequeigs, paraules mal pronunciades o l'ús de frases entretallades.

En aquesta etapa és quan també comença a aparèixer la malaptesa motriu. La dislèxia sovint comporta més immaduresa psicomotriu, de manera que en ocasions els nens presenten problemes de motricitat i grafia: agafar malament el llapis, pressionar massa sobre el paper o fer moviments gràfics invertits. Els nens amb dislèxia comencen a presentar a aquesta edat problemes d'atenció i conductuals, sobretot relacionats amb temes escolars (tenen uns dies bons i altres de dolents a l'escola). A més, pot ser que tinguin una bona memòria a llarg termini, però poca capacitat en la memòria a curt.

Si la dislèxia s'ha intervingut a temps, els nens comencen entre els 6 i 9 anys a superar els seus errors en el llenguatge oral. No obstant això, el seu vocabulari i expressions segueixen sent pobres si es comparen amb la resta dels seus companys.

Els problemes d'escriptura i lectura tan característics de la dislèxia són també més notables. En aquesta etapa persisteix l'escriptura en mirall i els canvis en l'ordre de les síl·labes d'una paraula. La comprensió oral segueix sent més gran que la lectora.

En aquesta època en què els nens comencen a estudiar matemàtiques és quan apareixen també els problemes amb els números. Els nens amb dislèxia acostumen a tenir problemes per aprendre les taules de multiplicar, llegir números o diferenciar els que sonen de manera similar, o presenten problemes per fer sèries en sentit invers o descendent.

Els problemes conductuals es noten especialment en els nens de 9 a 12 anys. Els menors amb aquest trastorn solen mostrar-se desinteressats, impulsius i immadurs, tenen una capacitat de concentració molt breu i solen ser bastant desorganitzats, especialment en temes escolars: obliden les dates dels exàmens, es deixen els llibres quan els necessiten, se'ls emporten quan no els cal, etcètera.

A aquesta edat, els nens amb dislèxia segueixen tenint nombroses dificultats per comprendre textos i per llegir. En l'escriptura segueixen apareixent alteracions en l'ordre de les lletres, síl·labes travades i omissions al final de les paraules. En aquesta època també apareixen els problemes per copiar de la pissarra.

Els problemes conductuals dels nens amb dislèxia augmenten considerablement a partir dels 12 anys. A més de la baixa autoestima i el desinterès acadèmic, apareixen depressions o problemes d´introversió. Les dificultats en l'aprenentatge també són cada vegada més grans.

Els nens amb dislèxia majors de 12 anys tenen problemes per aprendre llengües estrangeres, matemàtiques i també altres assignatures com geografia o història a causa dels seus problemes en l'orientació espai-temporal. L'escriptura segueix sent desordenada i incomprensible, plena d'errors ortogràfics, inconsistències gramaticals i altres problemes d'etapes anteriors. Els nens dislèxics d'aquesta edat mantenen una lectura lenta i una baixa comprensió lectora.