El ministeri de Sanitat ha registrat 233 casos de xarampió a l'Estat espanyol entre l'1 de gener i el 21 de juliol del 2019. En tots els casos la transmissió s'ha pogut in-terrompre amb facilitat.

Cap cas de rubèola

Enguany no s'ha detectat cap cas de rubèola, una infecció que es va eliminar el 2015. Per aquest motiu, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat l'Estat espanyol «lliure de transmissió endèmica» d'aquests virus. Segons la ministra, María Luisa Carcedo, és un «èxit» del sistema de salut gràcies a la implicació dels professionals i les comunitats autònomes que mantenen «altes cobertures» de vacunació.

Malalties contagioses

El xarampió i la rubèola són malalties de la infància, altament contagioses i causants de mortalitat i importants complicacions especialment en adults joves. La rubèola, a més a més, és particularment greu en dones embarassades perquè pot provocar greus malformacions congènites.

L'OMS, per verificar l'estat d'eliminació del xarampió i la rubèola, requereix que el país tingui un sistema de vigilància i demostri que durant tres anys consecutius no hi ha hagut transmissió endèmica.