Els experts en medicina preventiva i epidemiologia recomanen, sobretot, tenir cura dels ulls, així com de mantenir una bona higiene de la boca i les mans, amb la finalitat de disminuir la disseminació del coronavirus. L'Acadèmia Americana d'Oftalmologia ha elaborat unes mesures per ajudar a protegir-se els ulls durant l'anomenada pandèmia de malaltia per coronavirus, la Covid-19.

El coronavirus causa una malaltia respiratòria entre lleu i moderada en la majoria dels casos. Els símptomes més habituals són la presència de febre, tos i escurçament de la respiració, que acostumen a presentar-se entre el dia 2 i 14 després del contagi. La gent amb infeccions més severes poden desenvolupar pneumònia i morir a causa de les complicacions de la mateixa malaltia. S'ha demostrat que el coronavirus es pot transmetre a través dels ulls; així doncs, limitar l'exposició ocular és vital per evitar el contagi. Quan una persona infectada parla o té tos, les partícules víriques tenen accés a entrar a través de la boca o el nas de la persona que està al davant, però també pot tenir una via d'accés a través dels ulls. Així mateix, és important recordar que el virus es manté estable sobre qualsevol superfície durant un període de fins a 72 hores. El sol fet de tocar-se els ulls amb les mans, inclús utilitzant guants de protecció, podria ser una via de contagi pel virus. Els malalts infectats també poden transmetre el virus a través de la llàgrima; per tant, el sol fet de tocar una superfície on hi hagut una llàgrima prèviament podria ser també una via de contagi.

Molt ocasionalment, el coronavirus provoca conjuntivitis, donant símptomes d'ull vermell. Això succeeix entre l'1 i el 3% de la gent infectada. Això no converteix a tothom que tingui un ull vermell a ser sospitós de tenir la malaltia, però és important recalcar que, malgrat que hi ha una gran preocupació a escala global sobre el coronavirus, el sentit comú a l'hora d'aplicar les precaucions individuals necessàries és bàsic per reduir el risc d'infectar-se. Seguir procediments tan simples com augmentar el nombre de vegades que ens rentem les mans, seguir una higiene estricte en els usuaris de lents de contacte i evitar tocar-se el nas, boca i ulls són útils a l'hora de disminuir el risc de contagi.

En el grup poblacional que fa ús de lents de contacte és recomanable disminuir l'ús que es fa d'aquestes, ja que incrementa la tendència a tocar-se els ulls. Substituir les lents de contacte per ulleres disminueix la irritació de la superfície ocular i, per tant, la tendència de rascar-se els ulls més freqüentment. A més, les ulleres fan d'escut protector davant possibles gotes respiratòries amb partícules víriques. Tot i així, es recomanen sempre fer ús d'ulleres de seguretat en el cas d'haver de tenir contacte amb persones infectades o potencialment exposades.

Tothom té, més o menys freqüentment, la tendència natural a rascar-se els ulls. Tot i que és molt complicat canviar aquest hàbit adquirit i ben establert, el fet d'evitar-ho disminuiria molt el risc de contagi. Les persones amb ull sec tenen més tendència a fer-ho, així que iniciar o incrementar la pauta en aquells que ja ho fan habitualment d'administrar-se llàgrimes artificials seria una bona consideració. Si és indepensable pel motiu que sigui haver-se de tocar els ulls (fins i tot per haver-se d'administrar gotes per prescripció mèdica) és recomana rentar-se les mans amb sabó almenys durant 20 segons.