Una nova investigació ha aconseguit uns resultats preliminars «prometedors» en una nova molècula provada en ratolins i micos. L'estudi indica que s'ha utilitzat una molècula d'oligonucleòtids per reduir la síntesi i evitar l'acumulació de la proteïna alfasinucleïna que forma cossos de Lewy, que són un senyal primerenc de la malaltia de Parkinson. Per evitar una reducció excessiva de la síntesi en tot el cervell, que tindria efectes secundaris nocius i tòxics, s'ha sintetitzat una nova seqüència d'oligonucleòtid contra alfasinucleïna combinada amb indatralina.

En els resultats no s'observa toxicitat.

Per malalties com el Parkinson, l'acumulació de la proteïna alfasinucleïna pot donar-se durant dècades abans que els símptomes de la malaltia es facin visibles. Aquest nou tractament amb oligonucleòtids, destaquen els investigadors, ofereix una estratègia d’intervenció primerenca per retardar la progressió del Parkinson. En l’estudi també han participat científics del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa de Salut Mental i de Malalties Neurodegeneratives, de la Universitat Federalde Paranà, de l’Institutde Recerca Vall d’Hebron (Barcelona), i la Institució Catalana per a la Recerca i Estudis Avançats (ICREA).