Les residències ofereixen un ampli ventall d’activitats per treballar les capacitats cognitives i físiques de la gent gran, a partir d’un equip de professionals, que inclou especialistes en fisioteràpia, psicologia, medicina, infermeria o teràpia ocupacional. Amb l’objectiu de fomentar la salut durant la vellesa, s’estableixen espais per exercitar la memòria, les habilitats motrius i també socials, amb estones de joc que afavoreixen les relacions entre els residents.