El bisbat de Solsona donarà totes les facilitats possibles perquè aquelles parelles casades que "han patit el fracàs en el seu matrimoni" puguin anul·lar-lo. Així ho ha anunciat el bisbe solsoní, Xavier Novell, en la glossa del darrer full dominical referent a la nul·litat matrimonial. En aquesta línia, el prelat anuncia que el Tribunal Eclesiàstic de la diòcesi oferirà gratuïtament a tothom els seus serveis i facilitarà "als qui no tenen prou recursos econòmics" un advocat d'ofici perquè tinguin tot el procés gratuït.

El bisbe solsoní ha dedicat les seves tres darreres glosses al procés de declaració de nul·litat matrimonial arran dels canvis que acaba d'establir el papa Francesc per fer-lo "més breu i més accessible a tothom". Mentre que en els dos primers escrits va posar en antecedents i va fer un repàs del procés vigent fins ara, aquest diumenge passat va exposar els canvis proposats pel Vaticà i la seva aplicació (vegeu desglossat).

Novell manifesta que "confio que aquests canvis animin a explorar possibles nul·litats als qui han patit el fracàs del seu matrimoni" i "especialment aquells que es van casar molt joves, van separar-se uns mesos després, sense fills, i ara viuen casats civilment i afillats des de fa molts anys". En aquest sentit, el bisbe subratlla que "penso, sobretot, en les persones que estan en aquesta situació, s'han convertit a través dels cursos Alpha o dels recessos d'Emaús, han estat invitats a iniciar aquest procés però, fins ara, han dubtat a fer el pas a causa del cost econòmic, emocional i temporal d'aquest procés".

Amb els canvis, Xavier Novell confia que els casos que segueixin el procés "ordinari" es puguin resoldre en sis mesos, i els que puguin entrar pel procés "molt breu" en tres mesos. Ara, segons Novell, el procés tindria un cost econòmic d'uns 3.000 euros i es resol en uns dos anys. Precisament, "el cost i la durada és el que Papa vol canviar perquè molts fidels separats o divorciats explorin la possible nul·litat del seu matrimoni i, si és el cas, puguin refer la seva vida sagramentalment", apunta. En aquesta línia, ha anunciat que "el nostre tribunal oferirà gratuïtament a tothom els seus serveis i continuarà facilitant, als qui no tenen prou recursos econòmics, un advocat d'ofici perquè, per a ells, tot el procés sigui gratuït".

El bisbe recorda també que la doctrina de l'Església considera el matrimoni "indissoluble" però reconeix que hi ha situacions que el fan nul, com la immaduresa, l'exclusió de la voluntat de tenir fills o la infidelitat, als quals s'han de sumar els canvis culturals i religiosos de les últimes dècades.