La modificació d´ordenances, taxes i impostos és un dels punts del Ple ordinari de setembre a l´Ajuntament de Solsona, que se celebrarà aquest divendres a les nou del vespre. Amb tot, el govern municipal porta a votació una proposta que manté les ordenances fiscals intactes, amb petites modificacions que pràcticament només afecten parades firaires i atraccions.

El regidor d´Hisenda, Ramon Xandri, argumenta que l´executiu municipal "se sent còmode amb el global de tributs en la situació actual", si bé "estem en una revisió permanent de l´IBI". Han entrat en vigor diversos factors relacionats amb l´impost de béns immobles, però "l´Ajuntament encara no té definida l´envergadura de les revisions per a les arques municipals fins a final d´any". Per aquest motiu, per al 2019 l´IBI es mantindrà congelat.

En la sessió de divendres també es porta a votació l´actualització de l´inventari de béns municipals, les dues principals modificacions del qual corresponen a l´adquisició del Camp del Serra i de l´edifici de Cal Manel. Entre altres punts, l´ordre del dia també inclou l´acceptació dels ajuts atorgats pel Departament d´Ensenyament de la Generalitat per al manteniment de l´Escola Municipal de Música, en aquest cas per al curs 2016-2017, que ascendeixen a 30.060 euros.

També en aquest Ple es donarà compte dels informes d´Intervenció corresponents al segon trimestre de l´any, que posen de manifest que l´Ajuntament compleix amb els objectius d´estabilitat pressupostària, regla de la despesa i nivell d´endeutament inferior al 75 per cent, i s´informa favorablement sobre la previsió i execució del pressupost.