La Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès (MAAS) apujarà les taxes d'aigua per primera vegada en 7 anys. El preu mitjà de l'aigua passarà de 0,86 ?/m3 a 0,93 ?/m3. L'increment està determinat per la pujada dels costos de manteniment de la xarxa que abasteix els 10 municipis del Solsonès i Biosca.

L'última revisió del preu del servei que ofereix la MAAS es va fer el 2013. Des de llavors, el cost del manteniment de la xarxa, que té una extensió de 752,13 km , s'ha incrementat en gran manera, segons apunta el president de l'ens, Daniel Rovira. Entre els motius del reajust hi ha l'increment dels costos de l'energia, l'augment dels controls analítics motivats per un canvi normatiu i la compra d'aigua a ATL, per a la zona de Pinós, que segons explica el president de l'ens, Daniel Rovira, han fet necessària la revisió general de les tarifes.

«Les normatives sanitàries són un dels elements que més han canviat des de l'últim reajustament del preu. Abans hi havia menys controls que ara. Actualment n'hi pot haver fins a tres al mes, i tenen uns costos», explica Daniel Rovira. Els nous cànons encara no són efectius, ja que han de passar els tràmits d'exposició pública i la posterior publicació als butlletins corresponents.

Tanmateix, el president de la mancomunitat explica que les taxes no seran les mateixes per a tots els usuaris, sinó que seran «progressives». És a dir, el preu a pagar dependrà del consum de cada abonat. Per tant, segons esmenta Rovira, per als habitatges aquest augment de l'aigua serà molt poc significatiu. El preu mitjà de l'aigua a Catalunya és d'1,31 a 1,69 ?/m3, segons l'informe de l'Associació de Serveis d'Aigua de Catalunya (ASAC) del 2014-2016 realitzat en 457 municipis, amb 6.646.349 habitants. Pel que fa a la comparativa amb el Solsonès, el preu de l'aigua es troba entre 38 i 76 cèntims per sota.

A Catalunya, la mitjana de xarxa per abonat és de 16,3 metres, segons l'estudi esmentat anteriorment. Per la seva banda, a la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès, a causa de la superfície de la comarca i de la dispersió dels seus abonats, la xarxa opera a través de 752,12?quilòmetres de longitud, el que acaba representant una relació de 538 metres per abonat.

Rovira valora positivament la posició del preu del Solsonès respecte als de la resta de Catalunya, «tenim una de les xarxes més extenses i complicades de tot el ter-ritori, i tot i això seguim als llocs capdavanters pel que fa al rendiment de l'aigua i, alhora, dels seus preus». De fet, considera que aquestes xifres són «una de les grans tasques i fites que s'han aconseguit al Solsonès». Tanmateix, Rovira considera que la pujada de preus «s'hauria d'haver fet gradualment al llarg dels anys, així hauria estat imperceptible».

Aquesta pujada s'engloba dins d'un marc d'accions per part de la Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès de treballar en l'efectivitat del servei. Durant el 2020 l'entitat comarcal vol millorar l'eficiència del servei.