L'Ajuntament de la Molsosa va aprovar la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions en el seu darrer ple. Aquesta mesura implica la bonificació en el 95% a favor de les construccions o obres en les quals s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per a autoconsum.

L'ordenança especifica també que l'aplicació d'aquesta bonificació restarà condicionada al fet que les instal·lacions per producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.

Amb aquesta mesura el consistori de la Molsosa, liderat per l'alcalde, Marià Torra, impulsa la utilització de les energies renovables i per a l'autoconsum donant suport econòmic a aquelles persones que decideixin fer una aposta per la implementació de plaques solars o elements semblants en les seves obres noves.