El Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha donat per finalitzada la campanya de tractaments aeris d´aquesta tardor per al control de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa), la coneguda eruga que s´alimenta de les fulles dels pins. El Berguedà (4382 hectàrees), l´Alt Urgell (4.164 ha) i el Solsonès (2.570 ha) han estat les comarques que han rebut més tractament. A la Cerdanya (1000 ha) i al Bages (665 ha) també s´hi ha actuat. En total els treballs s´han realitzat a 15.000 ha en terreny forestal, principalment a les comarques del Pirineu i Prepirineu

Com tots els anys, s´ha encarregat un estudi de seguiment dels treballs efectuats. D´acord amb aquest estudi, l´eficàcia dels tractaments ha mantingut el nivell d´anys anteriors. La mortalitat és superior al 80% a les zones tractades a partir dels 18 dies i la persistència del producte a les fulles continua sent inferior a tres setmanes.

Les actuacions de control d´aquesta plaga són especialment necessàries, atès que la processionària del pi produeix importants perjudicis a la població i a les economies locals com ara inconvenients en la gestió agroforestal, el turisme rural, la recollida de bolets o l´excursionisme. A més, representa un problema de sanitat forestal i cal considerar-lo un problema de salut pública a causa de l´afectació de les erugues sobre els animals domèstics i, sobretot, les persones, com ara urticàries o al·lèrgies.