L'increment d'ús dels vehicles de mobilitat personal, sobretot els patinets elèctrics, ha fet que els ajuntaments hagin hagut d'adaptar les seves ordenances per regular-ne la circulació. És el cas de Solsona.

El ple municipal va aprovar una modificació de l'ordenança general de circulació per incloure-hi aquest tipus de vehicles caracteritzats per ser d'una o dues rodes, d'una única plaça i propulsats exclusivament per motors elèctrics.

L'alcalde, David Rodríguez, va explicar que la modificació sotmesa a votació era la que va recomanar la Diputació de Lleida. Actualment Solsona no té habilitades zones d'estacionament per a aquest tipus de vehicle, servei que la normativa inclou. Per aquest motiu, Rodríguez va assegurar que estudiarien la possibilitat d'habilitar-ne en un futur.

El regidor cupaire, Òscar Garcia, va abstenir-se al·legant que aquesta era una oportunitat per fer una revisió de l'ordenança dirigida a incentivar la reducció de l'ús del vehicle de motor en la línia del pla de desincentivació de l'ús del vehicle privat que va fer la mateixa formació amb l'objectiu principal d'aconseguir una circulació més sostenible i que va traslladar a les altres formacions polítiques de Solsona.