Per què al món de les ciències en general i les enginyeries en particular encara hi ha poca presència femenina?

Els motius no estan identificats, però sembla que una de les causes és un problema d'identitat. Sovint, les noies no se senten identificades amb els estudis tècnics, per falta de referents femenins.

Calen referents femenins i donar a conèixer que les enginyeres no són estranyes. Expliqui'ns la seva tasca com a enginyera forestal a Serradora Boix?

A grans trets, els enginyers forestals ens dediquem a la gestió, conservació i aprofitament dels recursos forestals, cinegètics i piscícoles. Som professionals que analitzem els problemes que afecten el medi natural i a buscar solucions: incendis forestals, plagues, efectes del canvi climàtic sobre els boscos... També, obtenir els recursos renovables dels boscos, com ara la fusta, alhora que ens assegurem de la presidència de la massa arbòria. És el que coneixem per sostenibilitat.

Dels múltiples camps en que podem treballar els enginyers, la meva feina a Serradora Boix es concentra en l'execució dels aprofitaments forestals, per tal d'obtenir fusta. El nostre departament executem els treballs forestals planificats per obtenir-ne la matèria primera que és el tronc, alhora que també donem servei als propietaris dels boscos per fer treballs de millora de la massa per prevenir incendis, lluitar contra plagues... A més, treballant a la serradora més gran de Catalunya, sovint liderem o col·laborem en estudis d'àmbit sectorial com són l'ús de maquinària forestal o bé el càlcul de la petjada de CO2 de la fusta. Una altra part important de la meva feina és la prevenció de riscos laborals. Les tasques de tala comporten un risc elevat i assegurar-me que es fan amb la màxima seguretat, amb els mitjans adequats i amb personal qualificat és una de les meves prioritats.

Se sent en un món d'homes o la situació va canviant? Quina ha estat l'evolució d'aquests anys en el seu àmbit?

El sector forestal és un sector d'homes. Només un 30% són enginyeres. Tot i així, la persona que representa el Col·legi d'Enginyers Forestals, la degana, és una dona. Per mi, és una senyal clau que demostra que no és un sector gaire estigmatitzat. Amb els meus companys sovint veiem les coses des d'òptiques diferents: potser ells solen ser més pràctics i jo miro més els detalls. No se si és qüestió de gènere, però sí que sé que plegats fem un bon equip.

A nivell personal se l'ha qüestionada mai per ser dona en un sector de domini masculí? Creu que hi ha discriminació? Estereotips?

Estereotips, segur. En tots els àmbits es tendeix a simplificar la realitat per fer-la més entenedora. Dit això, la meva experiència personal, tant durant els estudis com en l'etapa laboral, sempre he considerat que treballo amb persones, més enllà del gènere. De fet, en la meva professió, sovint som més qüestionats per la societat que no entén quin és el paper dels enginyers forestals, que no pas per ser dona.

Vostè va estudiar Enginyeria Tècnica Forestal, va fer un postgrau en Sistemes d'Informació Geogràfica, un màster en Prevenció de Riscos Laborals, i també té la llicenciatura de Ciències Ambientals. Aquesta opció científica era vocacional?

Totalment. Sempre he sentit gran interès per les ciències, sobretot relacionades amb el medi ambient. Amb la meva feina, tinc la sort de col·laborar donant solució a molts dels problemes que afronten els nostres boscos i posar el meu granet de sorra en l'obtenció de recursos tant ecològics com és la fusta o energia renovable com és la biomassa.

Moltes dones no se senten identificades amb els estudis tècnics i científic. Què els diria?

Per la meva experiència, en les ganes de treballar al servei dels boscos no hi té cabuda el gènere. Jo m'he preparat professionalment per afrontar problemes com el canvi climàtic, prevenir desastres com incendis forestals, aprofitar recursos tant nobles com la fusta... i aquesta feina m'omple. El ventall d'estudis tècnics i científics és molt ampli, les sortides professionals també, i les noies tenen capacitats per fer-ho.

Què creu que cal fer per revertir aquesta situació i aconseguir més vocacions científiques de gènere femení?

Una persona enginyera crea. Ens ensenyen a buscar solucions a problemes reals, i qualsevol persona amb vocació i ganes de descobrir el món ho pot fer. La qüestió no és tant com animar a les noies a ser enginyeres, sinó que tinguin tota la informació per triar què volen fer. La manera com s'enfoquen les ciències en l'etapa de secundària és clau per tenir aquesta elecció.

Les professions STEM obren més portes a nivell professional? Són un factor clau en la competitivitat de les empreses?

La necessitat de professionals qualificats en el camp de les tecnologies no ha deixat de créixer en els últims anys. La nostra empresa n'és un clar exemple: quan veus un palet, una taula o una biga de fusta, darrera pots veure la feina de la persona enginyera forestal que ha planificat la gestió del bosc origen de la fusta, o l'execució dels treballs utilitzant tècniques segures i respectuoses amb l'entorn. També pots veure la feina de la persona enginyera industrial que ha optimitzat el procés de serrat evitant el malbaratament d'energia i recursos; la feina de la persona tècnica de prevenció de riscos laborals per garantir la seguretat del operaris; la feina de la persona científica que ha estudiat la petjada de carboni de la fusta, un material ecològic, renovable i sostenible; i feina de la persona que estudia com la gestió forestal contribueix a la salut dels nostres boscos i els prepara per fer front al canvi climàtic. Cal tenir present que el 64% de la superfície de Catalunya és forestal, més de 2 milions d'hectàrees que s'han de gestionar, prevenir i conservar. Aquest és el nostre immens àmbit de treball. Evidentment els enginyers forestals són el factor clau, no només per la competitivitat de les empreses com Serradora Boix, sinó per la conservació dels nostres boscos. I tothom, homes i dones, hi és benvingut.