La Biblioteca "Miquel Martí i Pol" és una entitat gestionada per l'Ajuntament de Sant Gregori i pertany al Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Va néixer el març del 1989, nomenada com a "Centre de lectura St. Gregori". La filosofia era funcionar com a espai lúdic plural destinat a cobrir diferents tipus de peticions procedents dels usuaris. Uns anys més tard, el novembre del 1993, la Biblioteca era batejada amb el nom amb el qual la coneixem avui. L'acte fou presidit pel mateix poeta al qual va dedicada, en Miquel Martí i Pol. Han passat uns anys i, en l'actualitat, és un servei municipal, obert a tothom i gratuït amb voluntat de fomentar i satisfer les necessitats d'informació, formació i lleure per al desenvolupament cultural, personal i social dels ciutadans; per tant la filosofia continua essent la mateixa: esdevenir un àmbit intercultural, intergeneracional, interdisciplinar i apropar-se com més millor a les activitats culturals i socials del poble. Així doncs, dins el recinte de la Biblioteca hi ha un panell d'informació on hi podreu trobar temes tant diversos com les últimes activitats culturals (lleure, concursos, cursos, treball) portades a terme al municipi i rodalies.