La Fundació Beques Lola Lizaran organitza un concert a càrrec del Quartet Zelten, amb Marc Paredes, Jaume Boladeres, Gerard Moliner i Marc Carcasona.