És una escola de dansa contemporània i de noves tendències, amb l'objectiu de capacitar el nostre alumnat a nivell tècnic, creatiu i crític, sense afectacions d'estil per aconseguir una major versatilitat i amplitud interpretativa, entenent el procés educatiu com un procés autònom i integral , basat en el treball cooperatiu, amb acceptació i respecte cap a altres mètodes, tendències i estils de dansa.