L’Espai Cívic Centre de l'Ajuntament d'Igualada s’ubica al centre d’Igualada, a l’edifici dels antics Maristes. Va ser inaugurat al setembre del 2005. És un equipament municipal amb caràcter públic, que té com a finalitat la dinamització sociocultural i el treball comunitari.