El CatSalut ha dipositat 9,3 milions d'euros en compliment de la sentència del jutjat de Contenciós Administratiu 15 de Barcelona que l'ha condemnat a pagar els interessos de demora de les factures que la Generalitat va pagar amb retard als farmacèutics catalans. Segons fonts dels farmacèutics, el CatSalut va fer efectiu el pagament dels interessos de demora el passat dia 15 per un import total de 9.320.700,96 euros per complir la sentència del jutjat.

Els interessos de demora que ha hagut de pagar la Generalitat corresponen a les factures dels medicaments dispensats del gener a l'abril i del setembre al desembre del 2013 i del gener al març del 2014, que la Generalitat va pagar amb 4 mesos de retard i que pujaven a uns 110 milions cada mes.

El Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (CCFC) està esperant una segona resolució judicial per una altra demanda d'interessos de demora, que està tramitant un altre jutjat, per import de 12,4 milions per les factures compreses entre l'agost del 2011 i l'octubre del 2012 que la Generalitat també va abonar amb retard. A la sentència, el jutge del contenciós administratiu número 15 ha reconegut que els farmacèutics tenen raó de reclamar els interessos de les factures pagades amb més retard del que està establert en el concert i ha aplicat el tipus d'interès previst a l'article 7 de la Llei 3/2004 de Morositat.

L'interès de morositat estimat pel jutge per a les factures del gener del 2013 i els 23 primers dies del febrer del 2013 és del 4%, mentre que per als últims 5 dies del febrer del 2013 i el març, l'abril, el setembre, l'octubre, el novembre i el desembre del 2013 i del gener al març del 2014 el jutge reconeix la meritació d'interessos de demora que representen una mitjana del 8,5% anual entre els dos anys.