23 de maig de 2019
23.05.2019

La població catalana arribarà el 2030 als 8 milions gràcies a la immigració

La baixa natalitat i l'augment de l'esperança de vida es faran notar sobretot a les Terres de l'Ebre

23.05.2019 | 00:02

La població catalana passarà dels 7,5 milions d'habitants actuals als 8 l'any 2030, segons la previsió mitjana de l'Institut Català d'Estadística (Idescat).

Tot i la baixa natalitat i l'augment de l'esperança de vida, que suposarà un envelliment notable de la població i un creixement natural negatiu, l'arribada d'uns 40.000 immigrants cada any farà que tres de cada quatre comarques augmentin la població, sobretot les de Girona, l'àmbit metropolità, el Penedès i el Camp de Tarragona, mentre que les Terres de l'Ebre probablement perdran població. A llarg termini, la població de Catalunya creixerà moderadament i el 2060 se situaria en 8,770 milions d'habitants.

L'Idescat va presentar ahir les Projeccions de població de Catalunya, que fa cada cinc anys, amb previsions demogràfiques fins al 2030, 2038 i 2061, segons el cas. L'Idescat proporciona tres escenaris de projeccions de població basant-se en diferents hipòtesis de fecunditat, esperança de vida i fluxos migratoris. Aquest informe se centra en l'escenari mitjà, que és el que es considera més plausible d'acord amb la dinàmica demogràfica actual. En l'escenari baix, Catalunya es quedaria el 2030 amb la mateixa població que ara, i en l'escenari alt arribaria als gairebé 8,4 milions d'habitants. El 2060, l'escenari baix situa la població en 6,9 milions, i l'escenari alt, en 10,5.

Per edats, l'any 2030 la població de 0 a 15 anys haurà disminuït en 127.000 habitants (passaria dels 1,264 milions del 2018 als 1,137 milions el 2030). La disminució afectarà principalment les etapes d'educació infantil i primària, que baixaran el 5,5% i el 17,8%, respectivament.

En canvi, en les etapes d'educació secundària postobligatòria i d'ensenyament universitari la població augmentarà, perquè hi arribaran les generacions més nombroses, nascudes al voltant de l'any 2008. La taxa de fecunditat passarà de l'1,36 actual a l'1,49 el 2030 i l'1,53 el 2060.

La població en edat de treballar, de 16 a 64 anys, augmentarà lleugerament, fruit dels saldos migratoris previstos. Aquesta població potencialment activa passaria de 4,863 milions el 2018 a 5,088 milions el 2030 i superaria el màxim històric, registrat el 2009 (5,022 milions). Paral·lelament, la població en edat de treballar estarà més envellida, ja que augmentarà la població de 45 a 64 anys, tant en valor absolut com en percentatge.

La població de 65 anys i més ha augmentat de manera progressiva i constant les darreres dècades i ho continuarà fent en el futur, ja que passarà d'1,417 milions el 2018 (el 18,8% de la població) a 1,785 milions el 2030 (el 22,3%). A llarg termini, en l'horitzó de l'any 2060, la població major de 65 anys seria de 2,615 milions de persones i representaria el 29,8% de la població.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
L'últim El més llegit