El Consell de Ministres va aprovar ahir la prohibició per llei dels acomiadaments per força major i per causes econòmiques, organitzatives, tècniques i de producció, segons va anunciar la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz. Aquesta mesura s'articularà a través d'una clàusula que impedirà els acomiadaments en un ampli espectre de supòsits.

La ministra va detallar que aquesta prohibició, que té vigència des d'ahir, i que no tindrà efectes retroactius, s'implanta perquè ja s'ha donat a les empreses un mecanisme excepcional com són els expedients de regulació d'ocupació temporal (ERTO) per poder fer els ajustos temporals pertinents durant la crisi sanitària sense destruir llocs de treball.

«Ningú no pot aprofitar-se d'aquesta crisi per practicar acomiadaments», va emfatitzar la ministra, que va afegir que les empreses no han d'extingir tampoc contrac-tes temporals, sinó interrompre'ls, ja que la crisi és només un parèntesi que acabarà passant. Al marge d'aquesta prohibició, en cas d'impugnacions davant la Justícia, seran els tribunals els que decideixin la procedència o improcedència d'un acomiadament.

El Consell de Ministres també va aprovar «revisar d'ofici» tots els expedients de regulació temporal d'ocupació que s'estan aprovant aquests dies de manera que, si a posteriori s'observa algun tipus de frau, s'obligarà les empreses a tornar «fins a l'últim cèntim d'euro» de què s'hagin beneficiat, incloent les prestacions per desocupació dels treballadors afectats.

Totes aquestes mesures i d'altres més formen part d'un nou bloc d'iniciatives «molt ambicioses» de caràcter social que, segons va subratllar la titular de la cartera de Treball, «aprofundeixen en l'escut social» davant de la crisi de la Covid-19.

Dins d'aquest bloc de mesures s'ha aprovat a més simplificar els ERTO a través d'un formulari «molt senzill» que s'haurà d'enviar al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), l'antic INEM, en el qual les empreses només hauran de consignar unes poques dades (nom dels treballadors afectats, DNI, base reguladora de cotització i número de compte bancari), que permetrà el reconeixement de les prestacions públiques per desocupació de manera immediata.

De primeres es reconeixerà la prestació i, en el cas que el beneficiari tingui fills, se li pagarà el complement corresponent (amb un fill la prestació màxima és de 1.254 euros al mes i amb dos se superen els 1.400).