Un estudi conclou que les tecnologies en l'educació tenen un impacte positiu però «modest» en el resultat de l'alumnat de totes les etapes. L'informe ha estat impulsat per l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) i la Fundació Bofill i revisa els resultats de més de 1.600 estudis que analitzen l'impacte de diferents programes i experiències escolars que utilitzen les tecnologies digitals.

Conclou que l'impacte positiu en l'ús d'aquestes tecnologies s'intensifica en àrees com llengua, especialment a infantil i primària, matemàtiques i ciències. Afirma, també, que l'aprenentatge híbrid pot ser més efectiu que el presencial però en cursos superiors. Els resultats són més modestos si es trasllada a secundària. En línies generals, però, millora la motivació en comparació del format en línia, que genera sensació de «soledat».

En cas d'un nou confinament total, asseguren que l'ensenyament totalment en línia només seria recomanable a l'educació secundària i sempre que s'asseguri una bona comunicació i un treball col·laboratiu entre els alumnes.