La proposta que el Ministeri de Sanitat portarà al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut inclou el tancament perimetral de Madrid i deu ciutats més de la comunitat. Entre elles, Alcalà de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés o Torrejón de Ardoz, segons ha avançat la Ser. Totes elles tenen més de 100.000 habitants i compleixen els tres criteris de més de 500 casos per cada 100.000 persones, un 10% de positius i una ocupació de les UCI superior al 35%. Hi ha dues ciutats més, Pamplona i Logroño, que estarien al límit dels criteris fixats.

L'esborrany que presentarà Sanitat i al qual ha tingut accés l'ACN preveu que en aquestes àrees hi hagi limitacions de mobilitat en els accessos i sortides, reunions d'un màxim de sis persones, el tancament de locals a les deu de la nit, aforament a la meitat i el tancament de parcs. A més, les CCAA afectades hauran de "reforçar" les seves capacitats de detecció precoç i "control" de la malaltia.

Si el Consell Interterritorial de Salut aprova el document que proposa Sanitat i que ahir es va acordat amb la CAM, Madrid i deu ciutats més de la regió hauran de confinar-se. L'esborrany contempla que s'adoptin mesures en els municipis que tinguin més de 100.000 habitants i una incidència de 500 casos per cada 100.000 persones. A més d'aquest criteri, les ciutats afectades hauran d tenir un percentatge de positivitat superior al 10% durant les dues setmanes prèvies i una ocupació de les UCI superior al 35%.

Entre les mesures "mínimes a aplicar", hi ha les restriccions d'entrada i sortida de persones excepte per anar al metge, acudir a la feina, anar a l'escola, tornar al lloc de residència habitual, tenir cura de persones dependents o causes de força major. La circulació de persones dins dels municipis serà possible "sempre respectant les mesures de protecció individual i col•lectiva".

Les trobades entre persones es reduiran a un màxim de sis, excepte que siguin convivents i en cas d'activitats laborals i institucionals. També contempla suspendre l'activitat de parcs infantils i el tancament de bars i locals comercials a les deu de la nit, amb un aforament del 50% i la prohibició del consum en barra. En el cas de locals amb terrasses a l'exterior, l'aforament serà del 60%.

Les taules o agrupacions de taules hauran de guardar una distància d'almenys 1,5 metres respecte de les cadires assignades a la resta de taules o agrupacions de taules. Tampoc hi podrà haver més de sis persones per taules o agrupacions de taules i no es podran admetre clients a partir de les deu de la nit. L'hora de tancament, a més, no podrà superar les 23.00 hores, a excepció de l'entrega de menjar a domicili.

Els llocs de culte tindran un aforament d'un terç i s'haurà de garantir la distància entre persones d'1,5 metres.

A les vetlles, hi podrà haver un màxim de 15 persones -si són a l'aire lliure- i de deu, en espis tancats, "siguin o no convivents". La participació de la comitiva per a l'enterrament o cremació es restringirà a 15 persones.

Les acadèmies, autoescoles i centres privats d'ensenyament tindran un aforament limitat al 50%.

Pel que fa a les instal•lacions esportives, tindran un aforament del 50% a l'interior i del 60% a l'exterior. La pràctica d'esports es reduirà a un màxim de sis persones i les competicions estatals i de caràcter no professional i les competicions internacionals serà d'aplicació el protocol d'actuació per a la tornada a les competicions del Consell Superior d'Esports.

A més, la proposta inclou que les CCAA amb municipis que es troben en aquesta situació hauran de reforçar les seves capacitats de detecció precoç i de control de la malaltia, "així com en l'àmbit de l'atenció primària".

En l'apartat de recomanacions, insta a evitar "tot moviment o desplaçament innecessari en els municipis" inclosos i que les comunitats i ciutats autònomes aprovin plans especials d'actuació per controlar l'expansió dels contagis en els municipis de menys de 100.000 habitants en els que concorrin les circumstancies previstes.

Compliment en 48 hores

També estableix que l'adopció de mesures s'haurà de fer abans d 48 hores des que es tingui coneixement de la situació i que si "en la data de notificació a la CCAA de la Declaració d'Actuacions Coordinades ja existissin municipis amb aquestes circumstàncies" la regió les haurà d'adoptar en un termini màxim de 48 hores, en una clara al•lusió a Madrid.

El text contempla la revisió conjunta de la situació epidemiològica entre Sanitat i la CCAA afectada. En aquest sentit, es compromet a valorar la modificació de les mesures sempre que s'observi una reducció "suficient de la incidència".

El document, a més, serà vigent des que es notifiqui a les CCAA i fins que el Ministeri de Sanitat aprovi la fi de la vigència.

Segons l'últim informe epidemiològic de la CAM, hi ha deu ciutats -inclosa Madrid- que compleixen aquests criteris.