Un estudi liderat per la Fundació Lluita contra les Infeccions ha demostrat que el col·lutori és una eina eficaç de prevenció contra la covid-19. La investigació confirma que quan es glopeja col·lutori, una de les substàncies que porta, el clorur de cetilpiridini, trenca la membrana del virus i perd la seva capacitat infecciosa ja que amb la membrana destruïda el virus no pot penetrar a les cèl·lules. Per tant, els glopeigs bucals amb CPC al 0,07% podrien ser, segons aquest assaig, una eina de prevenció eficaç contra la infecció del coronavirus. Aquest estudi és el resultat d’un assaig clínic aleatoritzat i controlat amb placebo, que es va portar a terme a 19 centres d’Atenció Primària de la Metropolitana Nord de Catalunya al 2021. Tot i que l’estudi l’ha liderat la Fundació Lluita, també hi han col·laborat l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l’ICS i el DENTAID Research Center. La doctora Núria Prat, directora d’Atenció Primària de la Metropolitana Nord de l’ICS destaca el paper de l’atenció primària en investigacions d’aquest tipus; el fet de tenir accés directe a un gran volum de població, així com el treball conjunt de professionals de Medicina de Família, Infermeria i Odontologia dels CAP.