L'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat admet que en aquests moments té aturada i en revisió la part que va quedar pendent d'executar del projecte de millora de la seguretat a la riera de Castellet al seu pas per Sant Vi-cenç, previst des de l'any 2001. Ara bé, obre una porta que es pugui reprendre a partir del 2018, quan aquest òrgan competent en l'àmbit hidràulic té previst posar en marxa un pla d'ajuts en què l'ACA podria arribar a sufragar fins al 80% del cost d'aquestes intervencions previstes que no s'han arribat a fer mai, fet que ara han reclamat els veïns del barri de la Farinera, per on creua la riera.

Fonts del departament han explicat que d'aquí a dos anys és previst obrir un pla de subvencions destinat als ajuntaments "per a actuacions de correcció hidrològica", en el qual podria entrar el projecte pendent de la riera de Castellet, "sempre que compleixi els requeriments de la subvenció". Les mateixes fonts han exposat que la partida total per a intervencions en conques internes que preveu el Pla de Gestió de Risc d'Inundacions "és d'uns 4 milions, per aplicar fins al 2021". No està concretat el màxim subvencionable per actuació, però el límit per normativa que aplica l'ACA és fins al 80% de l'import de l'actuació que tingui relació amb l'àmbit hidràulic.

Tal com va informar aquest diari (vegeu edició del 21 d'octubre), el barri de la Farinera de Sant Vicenç reclama a la Generalitat que faci efectiu un compromís que té pendent des de fa quinze anys. L'execució, per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, de les intervencions que aquest mateix organisme va analitzar i projectar el 2001 a la riera de Castellet -que creua pel mig del barri, just abans de desembocar al Llobregat- com a mesures per intentar evitar el que havia passat l'any abans. El 10 de juny del 2000 aquesta torrentera es va desbordar i va provocar greus destrosses materials i la mort d'una persona.

D'aquell projecte se'n va exe- cutar una primera fase entre el 2007 i el 2008, que es va concentrar bàsicament en el trasllat d'un transformador elèctric que hi havia ubicat en un extrem del carrer Clot del Tufau (el més proper a la riera), i en la modificació de dos ponts que hi ha situats just al final del curs de la riera per facilitar l'evacuació de l'aigua i evitar que, com va passar fa 16 anys, facin de barrera quan hi ha crescudes i s'inundi el barri.

Va quedar per fer, però, tota una segona fase que, com a actuació més destacada, preveia l'expropiació i enderroc d'unes antigues naus industrials (que des de l'aiguat del 2000 estan en desús), situades al carrer del Clot del Tufau i en zona inundable de la riera, ja que d'aquesta manera es guanyaria amplada per al curs de l'aigua i es traurien obstacles en cas de crescudes.

Aquesta intervenció també anava complementada amb l'obertura d'un nou vial de connexió amb el polígon del Clot del Tufau per la banda esquerra del curs de la riera. La reclamació dels deures pendents l'ha posat sobre la taula l'Associació de Veïns de la Farinera, que s'ha reactivat després d'un temps d'inactivitat, en veure com els projectes previstos seguien sense executar-se.

Fonts de l'Agència Catalana de l'Aigua han exposat que "si les expropiacions i enderrocs són actuacions necessàries per millorar o recuperar la capacitat de desguàs, es podrien incloure en l'import exigible".

El 22 de juliol passat hi va haver un fort aiguat que va deixar caure uns 70 litres a la capçalera de la riera -neix a Sant Salvador de Guardiola i té un recorregut d'uns 9 km- i va tornar a fer córrer l'aigua pel barri, que va arribar a acumular durant alguns moments una alçada de més de 40 centímetres d'aigua al carrer del Clot del Tufau.