L'institut Castellet ampliarà la seva oferta formativa en l'àmbit professional de la química, ara amb el nou grau superior Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat. Amb aquest nou cicle, el Departament d'Educació converteix el centre de Sant Vicenç de Castellet en el referent comarcal pel que fa als estudis professionals de química i fa possible que els estudiants de la zona puguin completar tot un itinerari formatiu en aquest àmbit, des de la formació professional de grau mitjà fins al grau en Enginyeria Química que ofereix l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa. Aquesta ampliació arriba després de la bona resposta que ha tingut el cicle formatiu de grau mitjà Operacions de Laboratori, iniciat l'any 2021.

En l'actualitat l'Institut Castellet, amb prop de 850 alumnes i 90 professors, és un centre de referència de secundària, batxillerat i formació professional, amb una àrea d'influència cada vegada més àmplia al Bages i als municipis propers del Baix Llobregat i Vallès Occidental. És l'únic centre al Bages que imparteix el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Operacions de Laboratori, i a la Catalunya Central només l'ofereixen l’Institut Castellet i l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada.

Pel que fa al CFGS Laboratori d'Anàlisis i Control de Qualitat, fins ara a la Catalunya Central només s’impartia a l’Institut Milà i Fontanals d’Igualada i a l’Institut de Vic. La implantació d'aquests estudis professionals de química a Sant Vicenç ha portat l'institut a crear aliances estratègiques amb les empreses del sector i vincles de col·laboració amb els centres educatius més propers amb estudis professionals de química, l'Institut Milà i Fontanals d'Igualada, Institut Joan Oró Martorell i l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa.

L'Institut Castellet acumula una experiència de 23 anys en el camp de la formació professional. Des que l'any 2000 va iniciar el cicle formatiu de grau mitjà de Construcció, amb el suport del Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarques, el centre ha anat ampliant la seva oferta i ha impulsat o s'ha afegit a diversos programes d'innovació educativa que ha generat aliances amb centres d'altres països i a establir vincles amb les institucions i el teixit empresarial del territori.

Durant els darrers anys l'institut ha intensificat les estratègies de potenciació de la formació professional, la participació en programes de mobilitat internacional Erasmus, Activa FP, Orienta FP, Innova FP, Assessorament i Reconeixement, FP Dual, Accions pilot d'impuls a les llengües estrangeres a l'FP i ha orientat la seva organització interna cap la millora contínua de la qualitat educativa. Aquest conjunt d'accions va merèixer l'any 2016 la inclusió del centre en el programa de Qualitat i Millora Contínua de la Direcció General de Formació Professional del Departament d'Educació, que el març del 2020 va culminar amb l’obtenció de la certificació ISO 9001.

D'altra banda, el suport que ha rebut l'Institut Castellet per part dels ajuntaments del Bages Sud ha estat també determinant en l'èxit d'aquests estudis, com ho demostra la visita institucional conjunta que van fer el curs passat els alcaldes i alcaldesses del Bages Sud al centre per refermar el seu compromís amb l'institut i la seva aposta per l'ampliació dels estudis professionals de química.

Amb el grau superior Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat i aquest treball de col·laboració empresarial i institucional s'obren oportunitats formatives i professionals tant per als joves que acaben el batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà com per a treballadors en actiu que volen ampliar les seves competències i millorar el seu grau d’ocupabilitat.