La junta del Patronat de l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga ha aprovat llogar un aparell de TAC mentre no en compra un de nou perquè mentrestant els berguedans puguin gaudir del servei sense haver de desplaçar-se a Manresa, com passa des del juny del 2018. Va ser aleshores quan l'aparell anterior, un dels més vells de tot l'Estat espanyol, que s'havia estrenat el 19 de juliol del 2001 i estava obsolet, va avariar-se i per manca de peces de recanvi no es va poder tornar a reparar i va quedar fora de servei. Des d'aleshores, els pacients berguedans han d'anar a Manresa a fer-se aquestes proves excepte les que tampoc no es poden fer a la capital del Bages, com per exemple els TAC de proves cardíaques, que es fan a Barcelona.

Ahir, l'alcalde accidental, Oriol Camps, va informar que en la reunió de la junta del patronat celebrada dijous a la nit es va donar llum verd al lloguer d'un aparell amb una resolució de 62 corones en comptes d'1, que era el que tenia l'antic. Un cop se signi el contracte de lloguer, es trigarà entre 3 i 5 setmanes perquè l'aparell sigui operatiu i es posi en servei, va explicat Camps. Caldrà fer «petites obres per adaptar la sala actual», on hi havia el TAC vell, per ubicar-hi l'aparell de lloguer. I també farà falta una setmana de formació per al personal que l'hagi de fer servir. El cost de llogar el TAC és de 14.520 euros al mes. Des del juny del 2018, el centre ha estat pagant aproximadament uns 17.000 euros mensuals a Althaia per les proves que els usuaris berguedans s'han hagut de fer.

Camps va manifestar que el fet que l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga no tingui TAC i que aquest fet obligui els usuaris a desplaçar-se fora de la comarca «és una molèstia important» i alhora «una servitud per a les ambulàncies». I és que els transports dels usuaris que s'han de sotmetre a un TAC s'han de fer amb ambulància. Camps ha explicat que el desembre passat es va activar el Pla Integral d'Urgències de Catalunya per atendre l'increment del nombre d'urgències que es produeix en aquest període, fet que es tradueix en una elevada demanda d'ambulàncies. Haver de traslladar pacients a Manresa o a Barcelona a fer-se un TAC des de l'hospital de Berga «pot arribar a comprometre la capacitat de resposta de les ambulàncies», va manifestar.

El lloguer d'un TAC permetrà als berguedans poder-se tornar a fer aquestes proves de tomografia axial computeritzada (TAC) de diagnosi per la imatge a l'hospital comarcal de Berga. Des del juny del 2018, els TAC urgents es fan a a Manresa, a Sant Joan de Déu, i els ordinaris a la Clínica Sant Josep. Sant Joan de Déu és l'hospital de referència per al Sant Bernabé i tenen un conveni per disposar de radiòleg a Berga, que hi va un cop per setmana i s'ocupa de fer tant informes com proves.

A Althaia s'hi solen fer unes 60 proves d'usuaris derivats de Berga cada setmana. Cada any, el centre sanitari comarcal fa entre 3.200 i 3.300 TAC a pacients berguedans. Només es fan fora de l'hospital de Berga els TAC que no pot fer i que tampoc es poden dur a terme a Manresa, com els cardíacs. D'aquesta mena de proves diagnòstiques, molt especialitzades i que requereixen uns TAC específics, se'n solen fer unes 200 cada any a pacients del Berguedà.

En paral·lel al lloguer del TAC, Camps ha explicat que el govern de la CUP continua treballant per la compra d'un TAC definitiu per al centre sanitari amb un cost estimat de 240.000 euros.