Les famílies dels alumnes del Berguedà ja poden demanar els ajuts de transport i menjador per al curs 2020-21 al Consell Comarcal. A partir d'aquest dimecres 17 de juny l’alumnat matriculat en cursos anteriors pot presentar les sol.licituds per als ajuts de menjador escolar i transport. A partir del 9 de juliol, podrà presentar les sol.licituds l’alumnat de nova matriculació. El Consell Comarcal del Berguedà anima a les persones interessades a fer tota la tramitació per internet i d'aquesta manera evitar el màxim de desplaçaments innecessaris.

Els ajuts estan dividits en 4 tipus diferents. El primer és un servei gratuït de transport i menjador i un ajut de desplaçament dirigit a l’alumnat que no té oferta educativa al seu municipi de residència i estan obligats a desplaçar-se del seu municipi a un centre escolar del Berguedà, segons el mapa escolar establert.

Un segon ajut és per a l’alumnat que té oferta educativa al seu municipi i vol demanar un ajut de menjador escolar en una escola del Berguedà i ha de complir unes condicions econòmiques, familiars i socials dels sol·licitants.

També poden sol.licitar el servei de transport aquell alumnat que té oferta educativa al seu municipi de residència, que està distanciat i hi ha servei de transport escolar. Aquest servei de transport s’ha de pagar.

Per últim, l’alumnat que té oferta educativa al seu municipi, utilitza el transport escolar i ha presentat el Model 3 pot demanat l’ajut de transport escolar. També pot demanar l’ajut individual de desplaçament, l’alumnat escolaritzat en un centre educatiu que té oferta educativa al seu municipi, que no té servei de menjador escolar, viu a una distància superior a 3 km i compleix amb els criteris del mapa escolar.