Ecologistes en Acció, Signatus, Gepec-EdC, ADDA i Lobo Aragón han tornat a demanar al Govern que inclogui el llop en el catàleg d'espècies "amenaçades d'extinció". Han criticat que el Departament de Territori i Sostenibilitat no ha respost les al·legacions que van presentar contra el decret que aprova el catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada i on el llop apareixia com "extint com a reproductor". En aquest sentit, han acusat Damià Calvet de respondre a les "pressions del lobby caçador i determinats sectors conservadors del món rural". Han recordat que la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural va acordar el 4 de febrer la inclusió del llop a la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, "sense cap excepció".

Aquest acord suposa per als ecologistes la "protecció efectiva de l'espècie a tot l'Estat" i supera les "aleatòries" divisions anteriors segons el territori de l'Estat. A Catalunya, Territori va posar a exposició púbica el projecte de decret el passat setembre amb un canvi pel que fa al llop ibèric, ja que des del 2010 figurava com a espècie en perill d'extinció i ara passava a ser considerat extint com a reproductor, "malgrat que la situació del llop no ha variat substancialment al llarg de la darrera dècada".

Han afegit que a Catalunya hi ha exemplars solitaris de llop que haurien vingut a través dels Pirineus. Han apuntat que no està demostrada la seva reproducció, tot i que no es pot descartar, ja que no s'ha fet cap estudi específic sobre aquesta espècie a Catalunya durant els darrers anys. Amb la inclusió del llop com a espècie amenaçada d'extinció, l'administració hauria de fer un pla de protecció i recuperació del llop a Catalunya.

Per últim, han instat el Departament de Territori que al costat de la protecció del llop s'impulsin mesures per garantir la viabilitat econòmica i el manteniment de vida de la població rural i que s'implementin polítiques "per a un món rural viu i el reequilibri territorial".