L'Ajuntament de Puigcerdà i el departament d'Educació han desbloquejat el futur de l'escola Llums del Nord, la qual ocupa mòduls prefabricats des de la seva inauguració ja fa més d'una dècada. Els dos estaments han acordat descartar la fusió dels dos centres públics de la capital cerdana -opció que el mateix departament havia proposat veient la baixada de demanda de places- i replantejar la construcció d'un edifici per a Llums del Nord més petit del que s'havia considerat inicialment.

L'acord entre consistori i Govern blinda el futur de l'escola Llums del Nord, la continuïtat de la qual quedava en qüestió si es tirava endavant una hipotètica fusió amb el centre Alfons I, que ha estat durant dècades l'única referència com a escola pública al municipi. Sobre la base d'aquestes converses, Educació s'ha compromès a començar a projectar amb l'Ajuntament un futur edifici a la zona de la Pedragosa que el mateix consistori ja va urbanitzar amb aquesta finalitat en el mandat passat.

El plantejament de l'Ajuntament és construir un edifici adaptat a la nova demanda de places públiques que alhora serveixi per acollir altres ofertes educatives que actualment s'ubiquen en altres edificis com ara l'Escola Oficial d'Idiomes, que imparteix les classes a l'institut Pere Borrell.

L'escola Llums del Nord, estrenada l'any 2007, es va concebre com a alternativa a l'Alfons I, que en aquells anys oferia fins a cinc línies per curs. Els últims anys el nombre de línies dels cursos inicials no ha superat les tres entre tots dos centres. La supervivència de Llums del Nord assegura la tria de dos models a les families.