La Diputació de Girona i el departament d'Habitatge de la Generalitat han anunciat l'obertura d'una línia d'ajudes per a les entitats que es dediquen a la promoció de l'habitatge social. El secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra; el director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, han signat un conveni per donar suport a les entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona que gestionen habitatges per a persones en situació d'exclusió social. A partir d'aquest acord, la Diputació de Girona es compromet a atorgar una subvenció econòmica a favor de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per un import total de 75.000 euros per a l'exercici 2020. Pel seu costat, l'Agència trametrà aquesta aportació a les disset entitats de la Xarxa d'Habitatges d'Inserció Social de la demarcació de Girona, que gestionen 187 habitatges. L'aportació mínima per habitatge és de 1.200 euros.