El Consorci Alt Urgell-Cerdanya ha anunciat l’obertura d’un procés participatiu a les dues comarques per tal de decidir amb el màxim consens possible de la població els àmbits en els quals s’han de dirigir les subvencions Leader en els pròxims cinc anys. La decisió condicionarà la destinació de cinc exercicis pressupostaris. En els anteriors, el Consorci ha gestionat ajudes a empresaris i administracions superiors als 600.000 euros que han suposat inversions reals de més de tres milions anuals.

El Consorci ha explicat que s’ha plantejat «un seguit d’accions per tal que tant la població en general com els diferents sectors del teixit social i econòmic de les dues comarques pugui dir-hi la seva. D’una banda, al llarg de les properes setmanes s’aniran mantenint trobades sectorials per anar recollint propostes. Igualment, de cara a mitjans d’octubre està previst convocar reunions públiques obertes a la població en general, a la Seu d’Urgell i a Puigcerdà. També s’habilitarà un formulari obert al web del Consorci on tothom pot fer les seves propostes i aportacions». L’ens que aglutina les dues comarques es s’ha marcat com a repte «definir els eixos estratègics, que seran els que es potenciaran i es tindran en compte a l’hora d’atorgar els ajuts Leader dels propers anys i seran la base de futurs projectes gestionats pel Consorci». L’ens ha estat també l’encarregat de gestionar el dossier Leader en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya i es preveu que ho sigui en el cas del programa 2023-2027. Segons el CAUC, «la iniciativa comunitària Leader va ser creada als anys 80 per la Comissió Europea amb la intenció d’ajudar el desenvolupament i la diversificació de l’activitat econòmica en zones rurals i de muntanya de la Unió Europea. En l’actual exercici, el Consorci va aprovar, el passat mes de juny, un total de 16 projectes per a la convocatòria de l’any 2021, set van ser de l’Alt Urgell i nou de la Cerdanya. En total l’ens va atorgar ajudes per 639.000 euros que van comportar una inversió real de 3,4 milions d’euros.