L'Ajuntament de Puigcerdà, la Fundació Adis d'ajuda a les persones amb discapacitats de la Cerdanya i la Fundació Hospital de Puigcerdà han signat un conveni segons el qual es comprometen a crear una empresa de bugaderia industrial per a persones amb discapacitat. El nou servei assumirà inicialment la neteja de la roba de la residència sociosanitària de Puigcerdà i progressivament també podria assumir el servei d'altres grans generadors de roba bruta com ara altres centres sociosanitaris, menjadors comunitaris, l'hospital i fins i tot hotels.

El projecte té una doble finalitat. D'una banda, derivar a un objectiu social un servei empresarial que la residència sociosanitària ara té externalitzada. Amb la nova empresa de bugaderia industrial local, l'Ajuntament i la Fundació Hospital de Puigcerdà obtindrien un servei propi per cobrir una necessitat existent. De l'altra, les tres institucions facilitarien crear a la comarca un nou mercat laboral que en un futur pròxim es pot anar fent gran tenint en compte el volum de roba bruta que generen els sectors sanitaris i turístics tant de la Cerdanya com de comarques veïnes. A través d'aquest nou sector laboral, la Fundació Adís podria oferir als seus usuaris una nova sortida professional. L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que «de moment hem signat el conveni que expressa la voluntat de tirar endavant aquest projecte, en el qual l'Ajuntament col·laboraria posant a disposició de la Fundació Adis un local industrial, del qual pagaríem el lloguer».

Paral·lelament, el consistori ha demanat una subvenció a la Diputació de Girona en el marc del programa d'Economia Social i Solidària i, alhora, està negociant amb entitats financeres la seva incorporació al projecte. L'alcalde de Puigcerdà ha remarcat que la iniciativa aconseguiria crear llocs de treball per a persones amb discapacitat de la comarca, la qual cosa ha assenyalat com el fet «més important per a la seva integració social». L'Ajuntament també ha obtingut el compromís de l'empresa Axioma, vinculada a la Mútua de Terrassa, que s'encarrega actualment de la neteja de la roba de la residència, per a l'ajuda i assessorament en la posada en marxa de la nova línia de negoci.

La voluntat de les tres institucions és que el servei es pugui oferir aquest mateix any 2017.