El 80% de les dones de Cerdanya a qui l'Hospital Comú Transfronterer els envia el requeriment per fer-se la prova preventiva de detecció del càncer de mama acudeixen al centre mèdic per fer-se-la. Aquest és el percentatge habitual a la comarca, per bé que en l'últim any l'índex ha pujat fins el 85% perquè l'aturada de les proves durant la pandèmia del Covid-19 ha fet acumular més contactes en l'últim exercici. En una entrevista concedida per la infermera gestora de casos, Belen Figueroa, a Ràdio Pirineus, en el marc del dia internacional del Càncer de Mama, la responsable del programa de detecció ha explicat que l'aturada del servei durant la pandèmia també ha fet variar el percentatge de casos detectats. Així, si bé el percentatge habitual de càncers detectats se situa al voltant del 0,2%, en l'últim any a la Cerdanya els casos s'han situat al voltant del 0,8% per, precisament, haver realitzat més proves. Durant l'últim any l'Hospital ha enviat el requeriment de la prova a 730 dones d'entre 50 i 69 anys, el tram d'edat aconsellable per fer-se el test. D'aquests requeriments n'han derivat 620 mamografies, d'entre les quals el centre hospitalari va detectar cinc pacients amb tumor. El fet de poder detectar els tumors en una fase inicial és molt important per a la seva cura. Belen Figueroa ha explicat que l'objectiu de l'equip mèdic responsable de les proves és anar acostant-se a l'índex del 100% de les dones d'aquesta edat que passen pel centre a fer-se la prova. La gestió dels tests la porta una Oficina Tècnica Territorial que estableix un procediment de contacte amb les dones a partir d'una primera trucada telefònica. Una vegada establert el contacte, la pacient passa per l'hospital i segueix un protocol tant pel que fa a la detecció precoç com, si és necessari, el tractament que requereixen els resultats, ja sigui en forma de sospita o troballa efectiva de càncer. A la Cerdanya el programa de detecció precoç està actiu des de l'any 2002. El pla s'aplica a les pacients del sistema del CatSalut. Les que tenen contractada una mútua de salut privada el fan a través d'aquest sistema.